Per Berge

Per Berge (født 1932) var en norsk ingeniør og politiker (Ap).

Han var ordfører i Trondheim 1985–1989, etter å ha vært varaordfører for Anne Kathrine Parow i ett år. Ved valget i 1987 fikk Arbeiderpartiet 34 % av stemmene, og Berge ble gjenvalgt som ordfører med støtte fra Venstre og Bylista. Trikkesaken ble den utløsende årsaken til bruddet mellom Arbeiderpartiet og Bylista høsten 1989. Foran valget to år senere ble ikke Berge renominert som Arbeiderpartiets ordførerkandidat.

Han ledet senere eldrerådet i kommunen og Sør-Trøndelag fylkeskrets av Norsk Pensjonistforbund.

Berge hadde ingeniørutdannelse og var ansatt ved Institutt for uorganisk kjemi ved NTH.

Jacob Roll (1837–38) · Balthazar Schnitler (1838) · Jacob Roll (1839) · Balthazar Schnitler (1840–41) · Nicolay Jenssen (1842) · Samuel Severin Bætzmann (1843–44) · Frederik Moltke Bugge (1845) · Hans Peter Jenssen (1846) · Nicolay Jenssen (1847–48) · Frederik Moltke Bugge (1849–50) · Samuel Severin Bætzmann (1851–56) · Johan Christian Grabow (1857) · Fredrik Georg Lerche (1858) · Hans Gerhard Meldahl (1859) · Christian Petersen (1860) · Einar Gram (1861) · Ove Høegh (1862) · Fritz Lorck (1863–64) · Aage Schavland (1865) · Ove Christian Roll (1866) · Fritz Lorck (1867–68) · Michael Getz (1869) · Fritz Lorck (1870) · Carl Arnoldus Müller (1871) · Christian Hirsch (1872–73) · Johannes Musæus Nissen (1874–76) · Johan Bergh (1877) · Christian Hulbert Hielm (1878) · Christian Hirsch (1879–82)

Jens Ludvig Paul Flor (1883–84) · Karl Ludvig Bugge (1885) · Christian Hulbert Hielm (1886) · Johan Bergh (1887) · Marius Friman Bøckman (1888) · Bernhard Konrad Bergersen (1889–90) · Ingebrigt Buaas (1891–92) · Sverre Olafssøn Klingenberg (1893–94) · Carl Nielsen (1895) · Christian Schaanning (1896) · Bernhard Konrad Bergersen (1897–98) · Andreas Berg (1899–1901) · Hans Bauck (1902–04) · Christian Thaulow (1905–07) · Andreas Berg (1908–10) · Odd Klingenberg (1911–16) · Ole Konrad Ribsskog (1917–19) · Einar Dahl (1920–21) · Francis Kjeldsberg (1922) · Kristian Bryn (1923–25) · Andreas Moe (1926–30) · Johan Cappelen (1931–34) · Harald Pedersen (1935) · Ivar Skjånes (1935–40) · Olav Bergan (1940–43) · Sverre C. Stokstad (1943–45) · Ivar Skjånes (1945–52) · John Aae (1952–58) · Olav Gjærevoll (1958–63)

Odd Sagør (1964–70) · Kaare Tønne (1970–75) · Axel Buch (1976–79) · Olav Gjærevoll (1980–81) · Anne Kathrine Parow (1982–84) · Per Berge (1985–89) · Marvin Wiseth (1990–98) · Anne Kathrine Slungård (1998–2003) · Liv Sandven (2001–02) · Rita Ottervik (2003–)